Giá xây nhà trọn gói diện tích 200 m2 - 300 m2 tại Hà Đông

  Giá xây nhà trọn gói diện tích 200 m2 - 300 m2 tại Hà Đông.

  Xây nhà trọn gói Chìa khóa trao tay tại Hà Đông 05/2018 

  1. Đối với các công trình có diện tích sàn trên 300 m2: 

  - Đơn giá xây dựng: 4.6 - 6 triệu Vnđ/ 1m2

  - Miễn phí thiết kế (Bộ hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh)

  - Hỗ trợ dịch vụ xin cấp phép xây dựng; Thủ tục cấp điện nước sinh hoạt, điện 3 pha.
  - Hỗ trợ vay vốn ngân hàng Agribank, MB Bank, Maritime bank, HD Bank...

  2. Đối với các công trình có diện tích sàn từ 200 m2 - 300 m2 

  - Đơn giá xây dựng: 4.8 - 6,2 triệu Vnđ/ 1m2

  - Miễn phí thiết kế

  - Hỗ trợ dịch vụ xin cấp phép xây dựng; Thủ tục cấp điện nước sinh hoạt, điện 3 pha.
  - Hỗ trợ vay vốn ngân hàng Agribank, MB Bank, Maritime bank, HD Bank...

  3. Đối với các công trình có diện tích sàn nhỏ hơn 200 m2 

  - Đơn giá xây dựng: 5.0 - 6.5 triệu Vnđ/ 1m2

  - Miễn phí thiết kế

  - Hỗ trợ dịch vụ xin cấp phép xây dựng; Thủ tục cấp điện nước sinh hoạt, điện 3 pha.
  - Hỗ trợ vay vốn ngân hàng Agribank, MB Bank, Maritime bank, HD Bank...

  Sản phẩm dịch vụ liên quan