Đến năm 2020, Hải Dương sẽ có 45 cụm công nghiệp

  Ngày 27/4, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 4222/BCT-CNĐP thông báo về danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương sau khi tiến hành rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/3/2012

  Một góc cụm công nghiệp
  Một góc cụm công nghiệp Cẩm Thượng tại TP. Hải Dương

  Dự kiến sẽ có 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 289,16 ha rút khỏi quy hoạch. Đó là các cụm công nghiệp Tứ Cường (trên địa bàn huyện Thanh Miện), cụm công nghiệp Đồng Tâm (huyện Ninh Giang), cụm công nghiệp Hồng Lạc (huyện Thanh Hà), Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc) và Đồng Lạc (thị xã Chí Linh).

  Hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 33 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.404,87 ha tiếp tục được nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến có 12 cụm công nghiệp được đề nghị lập, phê duyệt bổ sung quy hoạch theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/8/2009.

  Như vậy, đến năm 2020, toàn tỉnh Hải Dương sẽ có tổng số 45 cụm công nghiệp với tống diện tích là 1.975 ha đất.


   

  theo baoxaydung