Chi phí xây nhà 3 tầng, diện tích 21,3x5m

  Tôi muốn xây nhà kiên cố trong khu đất dài 27,4m, rộng 5m, chừa sân trước 4x5m, sân sau 2x5m, diện tích xây dựng là 21,3x5m. Nhà dự tính xây đúc 3 sàn, phía trên sàn 3 xây lợp tôn để che mát sàn 3. Mỗi sàn chỉ chia thành 2 phòng lớn trước và sau, toilet nằm ngay giữa hai phòng.

  Chi phí thiết kế nhà:

  Tổng diện tích sàn dự kiến là 387.35m2

  Trong đó:
  Trệt                 : 5 x 21.3 = 106.5m2
  Lầu 1 lầu 2   : (5 x 22.5) x 2 = 225m2 (ban cong tính 1.2m)

  Sân thượng      : (5 x 22.5) x 0.5 = 56.25m2

  Mái không tính phí thiết kế

  Tống diện tích thiết kế là       : 387.25m2

  Chi phí thiết kế là                 : 387.25 x 100.000 = 38.000.000VNĐ

  Chi phí thi công nhà:

  Tổng diện tích sàn dự kiến thi công là 459m2

  Trong đó:

  Trệt                 : 5 x 21.3 = 106.5m2
  Lầu 1 lầu 2   : (5 x 22.5) x 2 = 225m2 (ban cong tính 1.2m)

  Sân thượng      : (5 x 22.5) x 0.7= 78.75m2

  Mái                  : (5 x 22.5) x 0.3 = 33.75m2( tạm tính mái tole)

  Sân                   :5 x 6 x 0.5 = 15m2
  Tống diện tích thi công dự kiến là : 459m2

  Chi phí thi công phần thô và nhân công hoàn thiện là:     459 x 2.700.000 = 1.239.000.000VNĐ.

  Chi phí xây dựng  phần hoàn thiện là 4tr đến 5tr/m2 tuỳ vào vật liệu sử dụng.

  Sản phẩm dịch vụ liên quan