Sàn nhà làm một lớp thép có nguy hiểm không

    Tôi cảm thấy không yên tâm về độ bền vững của sàn. Bạn nào hiểu biết về xây dựng tư vấn giúp tôi sàn có khả năng bị nứt không. Tôi xin cảm ơn.

    Sản phẩm dịch vụ liên quan