Tư vấn xây nhà trọn gói 3 tầng 62m2

  Tư vấn xây nhà trọn gói 3 tầng 62m2. tổng diện tích sàn xây dựng 117m2

  I . CHI PHÍ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC : 120.000/m2( Kiến trúc - kết cấu - điện nước)

  Tầng Trệt : 5.64 x 11 = 62.04 m2

  Tầng 1 : 5.64 x 12 (bancon 1m) = 67.68 m2

  Sân Thượng : 5.64 x 6.2 (bancon 1m) = 34.97 m2

  Vậy tổng diện tích sàn thiết kế là : 164.7 m2

  TỔNG CHI PHÍ THIẾT KẾ : 164.7 x 120.000 = 19.764.000 VNĐ

  II CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG :

  Tầng Trệt : 5.64 x 11 = 62.04 m2

  Tầng 1 : 5.64 x 12 (bancon 1m) = 67.68 m2

  Sân Thượng : 5.64 x 6.2 5.64 x 5.8 x 50% (hsxd sân thượng) = 51.32 m2

  Mái BT : 5.64 x 6.2 x 50% = 17.484 m2

   Vậy tổng diện tích sàn cần thi công sẽ là :  198.5 m2

  ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN > 200 m2: 2.700.000/M2

   -Tổng chi phí : 198.5 m2 x 2.700.000 = 535.950.000 VNĐ (toàn bộ từ móng tới mái – không bao gồm xử lý đất nền )

  ĐƠN GIÁ THI CÔNG TRỌN GÓI ĐÚC THẬT QUÝ I 2015 > 200m2  ( CHÌA KHOÁ TRAO TAY: TÍNH THEO M2 x ĐƠN GIÁ): 4.300.000/M2

  -Tổng chi phí : 198.5 m2 x 4.300.000 = 853.550.000 VNĐ (toàn bộ từ móng tới mái – không bao gồm xử lý đất nền )